Current Location: Home >> contact us >> contact us

Dara Lu    sales


+86  185-5126-2677


 +86  0512-63926298


  daralu@126.com


 Jinlite Mansion Pingwang Town Wujiang 

District Suzhou China

Angela Shen  sales


+86 139-1309-5883


 +86 0512-63926298


  angelashen@shhcanvas.cn


  Jinlite Mansion Pingwang Town Wujiang 

District Suzhou China


Shawn Shen  sales


 +86 187-6169-8908


 +86 0512-63926298


  Shawnshen@shhcanvas.cn


  Jinlite Mansion Pingwang Town Wujiang 

District Suzhou China

CONTACT

      Jinlite Mansion Pingwang Town Wujiang District Suzhou China

      www.shhfabric.com

      +86 0512-63653588